Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że z dniem 01.09.2021 nasz żłobek uzyskał dotację z Urzędu Miejskiego do czesnego ponoszonego przez rodziców w wysokości 235 zł miesięcznie. Dotowanych jest 28 miejsc dla osób będących mieszkańcami miasta Gliwice. Okres finansowania zakończy się w sierpniu 2022 roku.

DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że nasz żłobek uzyskał dotację z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”2021 w wysokości 80 zł miesięcznie. Dotowanych jest 28 miejsc. Okres finansowania od 1 stycznia 2021 zakończy się w grudniu 2021 roku.

Facebook