Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

Jak pracujemy?

… bez trosk, radośnie i bezpiecznie… po prostu Hakuna Matata.

Tak właśnie jest w żłobku „Hakuna Matata” w Gliwicach, w którym opiekujemy się dziećmi w wieku od 0,5 roku do 3 lat. Kameralną i rodzinną atmosferę żłobka tworzą wykwalifikowane, pogodne opiekunki, które poświęcają czas oraz uwagę każdemu z 28 dzieci.  Niewielka liczba podopiecznych pozwala nam na indywidualne podejście do Państwa dziecka i dbanie o jego wszechstronny rozwój oraz dobre samopoczucie.

Wykorzystujemy nowoczesne metody pracy i programy rozwojowe oparte na sprawdzonych rozwiązaniach.  Równocześnie szukajmy wciąż nowych innowacyjnych technik pracy z dziećmi, dlatego też w naszym żłobku odbywają się zajęcia z dogoterapii, mini-koncerty muzyki klasycznej czy spotkania z logopedą.

Mając na uwadze fakt, iż powierzacie nam Państwo Wasze największe Skarby, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz zagwarantowania najwyższej jakości świadczonych usług, żłobek został wyposażony w system ciągłego monitoringu.

Żłobek „Hakuna Matata” to nowoczesna i komfortowa placówka spełniająca wszystkie wymogi higieniczno-sanitarne oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa. W grudniu 2013 roku został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Żłobek „Hakuna Matata” powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” –Projekt „Hakuna Matata” i „Hakuna Matata II”. Z końcem 2014 roku nasze projekty zakończyły się, a żłobek przeszedł na samodzielne działanie.

 

Facebook