Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

Cennik

W naszym żłobku czesne obejmuje:

– pobyt do 10 godz. dziennie

– wyżywienie

– zajęcia dodatkowe

– dostęp do monitoringu on-line

 

Szczegółowy cennik na rok 2019/2020

1. Pobyt do 10h dziennie dla osób będących mieszkańcami miasta Gliwice – 1110 zł

Miesięczna odpłatność za Żłobek została pomniejszona o kwotę przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego w Gliwicach w wysokości 240,00 PLN

2. Pobyt do 10h dziennie dla osób spoza miasta Gliwice – 1350 zł miesięcznie

3. Dodatkowa godzina po przekroczeniu 10h opieki (tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z Art.12, pkt. 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3) – 100zł

Dodatkowo oferujemy usługi opieki w ramach pobytów godzinowych oraz wsparcia w opiece nad dziećmi poza godzinami pracy żłobka.

 

Facebook