Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

Cennik

W naszym żłobku czesne obejmuje:

– pobyt do 10 godz. dziennie

– wyżywienie

– zajęcia dodatkowe

– dostęp do monitoringu on-line

 

Szczegółowy cennik na rok 2018/2019

1. Pobyt do 10h dziennie dla osób będących mieszkańcami miasta Gliwice – 1070 zł

Odpłatność za Żłobek została pomniejszona o kwotę przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego w Gliwicach w wysokości 230,00 PLN.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie oczekiwania na wyniki dot. dotacji z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”2019 – czesne zostanie obniżone o jego wysokość wstecz od dnia 1.01.2019

2. Pobyt do 10h dziennie dla osób spoza miasta Gliwice – 1300 zł miesięcznie

3. Dodatkowa godzina po przekroczeniu 10h opieki (tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z Art.12, pkt. 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3) – 100zł

Dodatkowo oferujemy usługi opieki w ramach pobytów godzinowych oraz wsparcia w opiece nad dziećmi poza godzinami pracy żłobka.

 

Facebook