Hakuna Matata - Żłobek w Gliwicach

Cennik

W naszym żłobku czesne obejmuje:

 • opłatę za opiekę nad dzieckiem do 10h dziennie
 • zryczałtowane wyżywienie – ustalona kwota 150 zł/mc
 • udział w zajęciach dodatkowych dla dzieci: zajęcia umuzykalniające, językowe, rozwijające rozwój mowy, artystyczne, dogoterapia, mini-koncerty dla dzieci
 • organizacja imprez okolicznościowych typu: bale, festyny rodzinne, mikołajki, dzień dziecka itp.
 • dostęp do konsultacji z położną, logopedą i psychologiem
 • dostęp do monitoringu on-line

Szczegółowy cennik na rok 2021/2022

 1. Pobyt do 10h dziennie dla osób będących mieszkańcami miasta Gliwice – 1165zł miesięcznie
  (koszt uwzględnia kwotę 235zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
 • Kwota zawiera: wszystkie pozycje  z cennika dla osób spoza Gliwic.
 1. Dodatkowa godzina po przekroczeniu 10h opieki
 • (tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnie  z Art.12, pkt. 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3) – 50zł

Dodatkowo oferujemy usługi opieki w ramach pobytów godzinowych oraz wsparcia w opiece nad dziećmi poza godzinami pracy żłobka.

Facebook