Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

Metody pracy

Każde dziecko jest niezwykłe. Już od najmłodszych lat posiada charakterystyczny dla siebie rodzaj talentu, zainteresowania, swoja własną indywidualną naturę.

W naszym żłobku chcemy rozwijać te naturalne zdolności powierzonych dzieci.

Brzmi poważnie?

Jednak wcale tak nie będzie…..

Dzięki specialnie opracowanemu programowi pracy z dziecmi, w którym proponujemy  zabawy, gry, aktywną  organizację czasu wolnego,spotkania z ciekawymi ludźmi, a także wiele, wiele innych atrakcji będziemy rozwijać naturalne predyspozycje dzieci.  Szczególną uwagę chcemy zwracać na dominujący talent dziecka, przy jednoczesnym wzmacnianiu  pozostałych zdolności, aby w ten sposób równoważyć ich rozwój i przygotowywać do samodzielności i swobodnego przejścia do przedszkola.

Jakie więc talenty mogą mieć nasze dzieci? Wiele…

  1. Talent społeczny/interpersonalny – to dzieci nastawione na szczególnie relacje z innymi, otwarte, przyjazne, nie bojące się nowych osób
  2. Talent matematyczno-logiczny – dzieci z zamiłowaniem do liczb, łamigłówek, zazwyczaj są bardzo racjonalne i potrzebują logicznych argumentów i zadają mnóstwo pytań
  3. Talent intrapersonalny – dzieci nastawione na własne uczucia, przeżywające bardziej uczucia innych, empatyczne, chętne do dzielenia się
  4. Talent motoryczny – dzieci o wysokich umiejętnościach motorycznych, zwinne, dobrze orientujące się w przestrzeni własnego ciała, wszędzie ich pełno i trudno je upilnować
  5. Talent przyrodniczy – dzieci skupione na zjawiskach natury, lubiące przyrodę, zbierające roślinki, a czasem nawet i …przydrożne zwierzęta
  6. Talent wizualno – przestrzenny – dzieci o zdolnościach tworzenia wielowymiarowych obrazów, mały konstruktor, buduje nie tylko z Kocków, ale z wszystkiego co wpadnie mu do rączek
  7. Talent muzyczny – dzieci wrażliwe na zjawiska muzyczne i rytmiczne, często z dobrym słuchem od najmłodszych lat, śpiewa, a każdy rytm podrywa je do ruchu
  8. Talent językowy – dzieci sprawnie posługujące się słowami, barwnie opowiadające, umiejące przekazywać swoje myśli. Szybko zaczynają mówić, zadziwiając i ciesząc swoich rodziców

Te właśnie talenty chcemy szczególnie rozwijać u Państwa dzieci. Dobierając odpowiednie metody pedagogiczne w formie zabaw, gier i innych form organizacji czasu wolnego państwa pociechy będą stawać się dzielnymi przedszkolakami. Takie podejście do  dzieci pozwoli też na holistyczny i indywidualny  rozwój każdego z nich, nie zapominając o podstawowych czynnościach samoobsługowych, będących codziennym elementem pracy żłobka.

Dla osób najbardziej wnikliwych poniżej przedstawiamy w zestawieniu dobór metod edukacyjnych, które służyć nam będą rozwijaniu i kształtowania poszczególnych talentów dzieci.:

1. Pedagogika Klanzy

Metoda oparta o dobór różnorodnych technik pracy z dziećmi: dźwięk, ruch, plastyka. Opierająca się często o utwory z zakresu muzyki klasycznej pozwala dzieciom kształtować koordynację wzrokowo-ruchową, odnajdywać się w przestrzeni, a także kształcić swoją sprawność w wielu zakresach. Metoda szczególnie lubiana przez dzieci przez swoja różnorodności i dynamiczność.

2. Atreterapia

Forma zajęć wspierająca rozwój dzieci poprzez dostęp do szeroko rozumianej sztuki. Przez zajęcia muzyczne, plastyczne, parateatralne, taneczne dzieci kształtują potrzebne im funkcje, integrują się, a także rozwijają indywidualne talenty. Zajęcia z elementami arteterapii prowadzone są  przez opiekunów podczas codziennych zajęć.

3. Metody:  Karla Orfa, A. i M. Kniessów, Batti Stauss

Wymienione metody mają na celu rozwój motoryczny, muzyczny i przestrzenny dzieci. Realizowane są najczęściej podczas zajęć rytmicznych, wpływających na rozwój motoryki dużej, orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała. Podstawą ich przeprowadzania jest naśladowanie ruchów, dźwięków, gra na instrumentach, zajęcia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne .

4. Metoda Weroniki Sherborne

Metoda ruchu rozwijającego powstała z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, szybko jednak została zauważona jako ważny element w pracy z dziećmi zdrowymi. Zawierająca wiele ćwiczeń ruchowych, pogłębia sprawność fizyczną dzieci oraz świadomość kontaktu z własnym ciałem. Wykonywana w grupie pogłębia świadomość interpersonalną.

5. Bajkoczytanie i bajkoterapia

Chyba każde dziecko  lubi słuchać bajek. Świat bajki pozwala dziecku na rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy i własnego słownictwa, przeżywanie różnorodnych emocji, a nawet na rozwiązywanie trudnych dla siebie sytuacji. Bajka ma również ogromne zalety wyciszające i relaksacyjne, dlatego jest stałym towarzyszem podczas codziennych zajęć z dziećmi.

Facebook