Hakuna Matata -  Żłobek w Gliwicach

Rekrutacja do projektu

Żłobek dysponuje 28 miejscami dla dzieci  w wieku od 5 miesięcy do 3 lat, których rodzice lub opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Gliwice, są w wieku produkcyjnym  i powracają na rynek pracy lub zamierzają powrócić na rynek pracy.

Jeżeli korzystacie Państwo, z urlopu macierzyńskiego/macierzyńskiego, wychowawczego ze względu na poród i opiekę nad dzieckiem lub utraciliście Państwo wcześniej zatrudnienie i obecnie opiekujecie się jedynie dzieckiem, a aktywnie realizujecie działania skierowane na aktywizację zawodową, możecie Państwo skorzystać z naszej oferty.

Kryteria rekrutacji:

  • pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dzieci osób z niepełnosprawnością, w szczególności kobiet;
  • kolejno przyjmowane będą dzieci osób którym kończy się urlop macierzyński;
  • następnie przyjmowane będą dzieci osób na urlopach wychowawczych;
  • w ostatniej kolejności dzieci osób zainteresowanych powrotem na rynek pracy, aktywnie poszukujące zatrudnienia, obecnie zarejestrowane w PUP lub nieaktywne zawodowo.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do Biura Projektu.

Dokumenty:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerami telefonów 32 235 90 26, 514 111 948.

Facebook